گاهی اوقات به تو می اندیشم
شاید قلب من برایت جای امنی باشد
ولی آنقدر بزرگی که توصیفت از توان ذهن من خارج است
چگونه می شود یک بانوی فرانسویِ زیبا با گیسوانی رها که زیر بارانِ پاییزی بدون چتر، بی قرار ، با لبخندی زیبا بر لبانش، در شانزلیزه؛ با لباسِ سرخِ بلندی ، بی امان می رقصد را توصیف کرد؟
در گوشه ای دیگر جوانِ عابرِ بی نوایی، محو تماشایت؛ به درختی پیر تکیه داده است.
بهشت را می توان تصور کرد؟
در نظر من که همان بانوی فرانسوی هستی که با نگاه کردن به تصویر همچون رویای تو، می توان خود را در میان آتشی که بر ابراهیم بهشت شد، تصور کرد .
نمی شود چشم از تو، مانند آن جوان برداشت..
من آن عابر بی نوا هستم ،که به تو خیره شده و نفسش از آن همه زیبایی بند آمده ؛
ولی حتی فرانسوی بلد نیست ...
پاسخ
کنت دراکولا ١١ مرداد ٩٩
ممنون الناز
الناز33 ١٠ مرداد ٩٩
خیلی زیبا
کنت دراکولا ١٠ مرداد ٩٩
ممنون پیناز عزیز
پینار ٩ مرداد ٩٩
عیدتون مبارک اشکان
لیلیوم ١٠ تير ٩٩
سلام اشکان
کنت دراکولا ٢٢ خرداد ٩٩
parnya ٢٢ خرداد ٩٩
زیبا ست اشکان
کنت دراکولا ٢۵ ارديبهشت ٩٩
یه بارم نشد بهم بگن اشکان همش می گی اشکی ... لیلی تو هم میگی ماکولا؟
لیلیوم ٢۴ ارديبهشت ٩٩
ماراکولا
کنت دراکولا ٢۴ ارديبهشت ٩٩
mahsa77 ٢٢ ارديبهشت ٩٩
کنت دراکولا ٢٠ ارديبهشت ٩٩
پینار ١٨ ارديبهشت ٩٩
مگه بانوی شرقی چشه؟ ..
کنت دراکولا ١٨ ارديبهشت ٩٩
فائزه ) / ممنون پی آر خوبی؟
maryam p r ١٧ ارديبهشت ٩٩
چطوری لولو خان
کنت دراکولا ١٧ ارديبهشت ٩٩
لیلیوم ١۶ ارديبهشت ٩٩
یاد کتاب دزیره افتادم
فائزه fa ١۶ ارديبهشت ٩٩
ایش کشکول تورو چ ب ای حرفا عتخه
کنت دراکولا ١۶ ارديبهشت ٩٩
ممنون لی
لیلیوم ١۶ ارديبهشت ٩٩
چقدر زیبا
کنت دراکولا ١۶ ارديبهشت ٩٩
چند جا ایراد داره ...
کنت دراکولا
کنت دراکولا

کنت دراکولا

اهل لرستان است

تاریخ 25 اسفند 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان